Garantii tingimused

Garantii tingimused


1.Logotrade OÜ vastutab Logokandjal 12 (kaheteist) kuu jooksul ilmnenud puuduste eest alates vastava Logokandja üleandmisest Tellijale. Garantiitunnistuseks on Tellijale e-postiga saadetud Tellimuse kinnitus.

2.Garantii kehtib vaid juhul kui Logokandjat on kasutatud kui tervikut ja hooldatud nõuetekohaselt järgides kasutusjuhendit. Garantii ei laiene toote loomulikule kulumisele. Garantii ei laiene ka juhtudel:

2.1. kui Logokandjat on garantiiperioodi vältel parandatud Tellija või kolmanda isiku poolt;

2.2. kui Logokandjale on lisatud detaile, mis pole töövõtja poolt ette nähtud;

2.3. kui kahjustused on tekkinud Logokandjaga hoolimatust ümberkäimisest, valest hooldamisest, transportimisest (juhul kui transport oli teostatud Tellija või kolmanda isiku poolt).

3.Puuduse ilmnemisel tuleb Tellijal:

3.1.Saata vastav avaldus e-posti aadressile logo@logo.ee võimalikult täpse kirjeldusega garantiijuhtumi olemusest. Võimalusel lisada foto. Avaldusse palume märkida oma kontaktandmed, probleemne toode, Tellimuse number ja ostukuupäev.

3.2.Peale avalduse saabumist võtab töövõtja Tellijaga 7 päeva jooksul ühendust, leppimaks kokku edasine tegevus garantiimenetluse lõpetamiseks.

PRETENSIOONI ESITAMINE

4. Logokandjate müümisel Eesti Õdede Liidule või tema poolt määratud isikutele, töötajatele või liikmetele isiklikuks tarbeks järgib töövõtja Võlaõigusseadusest tulenevaid tarbijamüügile kohalduvaid sätteid.

5.Logokandjatele antud garantii ei välista Tellija või Eesti Õdede Liidu õigust esitada Logokandjate puudustega seotud nõudeid võlaõigusseaduses sätestatud korras.

google-site-verification=LPSjHJb-cMar1bJN8n46wO58gq7CX1K9MEj0SLC-q6k